Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн радиолокацийн станцын ахлах инженер, ахмад М.Баярбат Баруун Сахарт, 310 дугаар ангийн штабын даргын харуул хамгаалалт эрхэлсэн туслах, хошууч Т.Мөнхжаргал, 013 дугаар ангийн штабын туслах, радио холбооны офицер, ахмад Д.Мөнхбаяр нар Бүгд Найрамдах Судан улс дахь НҮБ-ын Энхийг дэмжих ажиллагаанд Цэргийн ажиглагчаар нэг жилийн хугацаатай үүрэг гүйцэтгэх болжээ.